Årsmøte gjennomført

Fortsatt høyt aktivitetsnivå i Telemark Offshore

Telemark Offshore gjennomførte årsmøte 27.5 ved Norners lokaler i Bamble med nesten 40 oppmøtte.

Årsmøtet ble vel gjennomført, og med god dialog med aktørene. Nytt styre ble også valgt (se egen sak på nettsiden). I etterkant av årsmøtet ble det orientert om aktivitetene i Telemark Offshore og du kan lese mer om dette i årsmeldingen under.

Årsmøtet hadde en seanse etterpå hvor Navitas presenterte sin anbudsportal FindContracts.no, hvor de anbefaler TO bedriftene til å bruke denne siden for å skaffe seg enda flere oppdrag. Statoil presenterte etterpå deres Innovasjonsavdeling, hvor de er interessert i kunne sparre egne ideer med TO medlemsbedrifter, samt at de er interessert i gode ideer fra medlemsbedriftene som kan føre til mer effektiv drift i Statoil.

 

Bottom