Emerson har signert nye kontrakter til en verdi av 80 millioner

"Teknologibedriften Emerson har nylig inngått kontrakter med Statoil for leveranse av instrumentpakker til Johan Sverdrup-feltet. Kontrakten har en verdi på 80 millioner.

 - Det er for tiden store omstillinger og nedskjæringer i oljeindustrien, så sånn sett er det moro å presentere et lysglimt i denne situasjonen. I realiteten er det bare ett stort prosjekt som går, Johan Sverdrup, og der har vil lykkes med to viktige kontrakter, sier daglig leder Asgeir Knutsen.

Bedriften leverer 70 prosent av sine varer og tjenester til olje- og gassindustrien, mens 30 prosent er rettet mot den landbaserte industrien.   

- I en vanskelig tid for bransjen, blir Johan Sverdrup en grunnpilar de neste to årene. Vi har flere ben å stå på, men dette blir viktige strategiske kontrakter for oss, sier Knutsen.

Han påpeker at bare i år er det 15 000 som mister jobben i oljebransjen. 

- Jeg tror kostnadene nå kuttes ned til et nivå som gjør at bransjen klarer å leve med en lavere oljepris, sier Knutsen. 

ANSETTER FLERE

Men investeringer som gjøres i den landbaserte industrien i Grenland, er også gunstige for Emerson. Blant annet skal de levere kontrollsystemer og instrumentering til Yara Bamboo-prosjektet.

- Investeringene hos Yara betyr mye for oss, siden vi er en stor leverandør av tjenester og materiell til dem. Vi har 5-8 ansatte som jobber med prosjekter i Yara, sier Knutsen.

Emerson er en del av et multinasjonalt konsern, og country manager Knutsen i Norge er glad for at de nå tar over leveringen av såkalte reguleringsventiler. Her er det en årlig omsetning på 50-70 millioner kroner.

- Nå tar vi dette oppdraget «hjem» til Norge. Det betyr at vi må ansette flere folk, rundt 10-15 personer, sier Knutsen.

I første omgang kommer blir tre nyansettelser i Porsgrunn, en i Stavanger og syv i Bergen.

- Men det kan bli behov for ytterlige ansettelser, tilføyer Knutsen.

Siden 2013 har bedriften ansatt 30 personer, og teller i dag 100 ansatte totalt. 70 av dem er stasjonert i Porsgrunn.

- Vi knytter oss også til flere underleverandører i Grenland, og ønsker å dra «grenlandstoget» i så stor grad vi kan, sier Knutsen."

Kilde: ta.no, Lars Ravn

Bottom