FMC bestiller kalibrering 55 Subsea av Bilfinger

Bilfinger har fått ordre på kalibrering av 55 Subsea. 

Bottom