Ifea inviterer til sensommer-arrangement

Ifea Region Grenland inviterer til sitt tradisjonelle sensommer-arrangement

Dato fra: 25.08.2016       

   Dato til: 25.05.2016

Pris medlem: 650,-

Sted: Yara Norge AS

   Pris ikke medlem: 650,-

  • Velkommen til sensommer-arrangement på Yara
  • Omvisning hos Yara med oppmerksomhet på automatisering og elektroniske løsninger
  • Hvorfor investerer Yara for å utvide produksjonen i Norge, når de eksporterer 97 % av det som lages i Porsgrunn
  • Fremtidsutsikter for norsk prosessindustri
  • Sommerfest for Ifea Region Grenland

Tema: Hvorfor er det riktig av et internasjonalt selskap å investere i Norge? - Gode teknologivalg skaper grunnlag for produktivitet i verdensklasse

Ifea Region Grenland inviterer til sitt tradisjonelle sensommer-arrangement. I år besøker det faglige Ifea-nettverketYara Norge AS i Porsgrunn. Yara har i det siste året gjennomført store investeringer i sin nye salpetersyrefabrikk. Under besøket vil vi få et godt innblikk i dette prosjektet og få svar på:
Hvilke prinsipper og faglige vurderinger ble lagt til grunn for valg av teknologiske løsninger for å oppnå ønsket produktivitet og driftssikkerhet?
Hvorfor vil Yara investere 2,4 milliarder i en ny fabrikk i Norge?
Hvordan er framtidsutsiktene for norsk prosessindustri?
Den nye fabrikken vil stå ferdig i høsten 2017.
Noe av det vi får se høre mer om hos Yara er: 
- Ny salpetersyrefabrikk og nytt kontrollrom
- Ny bryterutrustning med elektronisk vern
- Ny elektronisk krysskobling
Det blir en spennende omvisning i fabrikkens småsekkpakkeri, ny fabrikk og nytt kontrollrom, samt de nye bryterrommene.
Etter det faglige besøket blir det sommerfest med båttur på M/F Dikkon og middag på Seivall.

For mer informasjon om program og påmelding.

Bottom