Informasjonsmøte om muligheter i Arktis

Innovasjon Norge og Telemark Offshore inviterer til informasjonsmøte om muligheter i Arktis

Issmelting i Arktis gjør at olje, gass og mineralressurser er mer tilgjengelige enn noen gang. Dette fører til økt skipstrafikk og behov for nye løsninger tilpasset kaldt klima og store avstander. Regjeringen har inngått en avtale med Innovasjon Norge (inntil 150 millioner kroner over fem år) for å stimulere til økt satsing på næringsrettede prosjekter i nordområdene.

Morten Brugård fra Innovasjon Norge Arktis kommer til Skien for å illustrere mulighetsbildet innenfor et bredt spekter av næringer, hovedsaklig innenfor petroleum, mineraler, marin, maritim og teknologi. Morten Brugård er, på vegne av UD, ansvarlig for programmet Næringsrettet tilskuddsordning for Arktis og Russland, ref.: http://www.innovasjonnorge.no/no/finansiering/barentsrussland/

Vi håper du har muligheten til å sette av formiddagen til å lære mer om de mulighetene som finnes i nord.

Sted: Klosterøya, Kantina, 1. etg. i bygget hvor Innovasjon Norge har kontor (Uniongt. 18)

Tid: 19. oktober

- 0830 Registrering og kaffe

- 0900 Mulighetsbildet - Morten Brugård

- 1015 Lokale erfaringer – InflowControl AS

- 1045 Q&A

- 1100 Lunch

Påmelding: Innen 18. oktober til irene@telemarkoffshore.no

Morten Brugård vil være til stede hos Innovasjon Norge ut dagen og tar gjerne en oppfølgingsprat med din bedrift da, eller dere avtaler oppfølging på senere tidspunkt.

Eksempler på bedrifter som har fått tilskudd fra ordningen.

Ølen Betong AS, FoU på betongløsninger i Arktis – Norge og Russland

Barel AS, FoU på eksplosjonssikre lyskilder i arktisk klima – Norge og Russland

InflowControl AS, FoU for å bedre skille olje og gass i kaldt klima – Norge og Saudi Arabia

KILA AS, FoU Utvikling av flyttbare betongflytebrygger til arktisk klima – Norge (Svalbard) med arktis som nedslagsfelt

Stamas AS, FoU Helikopterdekktilpasning til arktisk klima – Norge med canadisk mulig sluttkunde

Jotun AS, FoU Testing av beskyttende maling i arktiske strøk for å minimere ising – Norge med internasjonalt marked

IKT Alta, Samarbeidsprosjekt med finske partnere – Norge og Finland

Multibetong AS, FoU Miljøprosjekt med arktisk nedslagsfelt – Norge, Estland og Polen

Bottom