Nytt styre i Telemark Offshore

Under årsmøtet i Telemark Offshore ble forslag til nytt styre og valgkomite enstemmig vedtatt.

Nytt styre fra årsmøtet 27.5.14 er:

Arnt Helge Hauglid, styreleder TO, og daglig leder Nord Consult (gjenvalgt)

Bjarne Moursund, nestleder TO, og daglig leder Telemark Group (gjenvalgt)

Gunnar Bråthen, styremedlem og enhetsleder Bilfinger

Lars Ivar Bøe, styremedlem og verftsdirektør VARD

Morten Melaaen, styremedlem og dekan avd. teknologiske fag HiT

Evy Anni Evensen, styremedlem og fylkesrådmann Telemark fylkeskommune

Torgeir Straand, styremedlem og adm.direktør Telemark Technologies

Torunn Aakerman, styremedlem og daglig leder Kinera AS

Tom Kjærsgaard, Kongsberg Maritime, General Manager Offshore, Projects, Production Units (ny)

.

Valgkomité fremover: Thor Kamfjord 2 år, Trygve Rinde 2 år, Lars Ivar Bø 1 år, Torgeir Straand 1 år.

Bottom