Statsbudsjettet 2015

Finansministeren understreker i offentliggjøring av statsbudsjettet i dag at skattelette, kunnskap og samferdsel er vekstfremmende.

Finansministeren understreker i offentliggjøring av statsbudsjettet i dag at skattelette, kunnskap og samferdsel er vekstfremmende.

- Skattelette, kunnskap, innovasjon og samferdsel legger til rette for økt vekst, sier finansminister Siv Jensen.

Regjeringen trekker frem syv punkter som satsingsområder i det nye budsjettet: Samferdsel, kunnskap, justissektoren, kommune-økonomi, klimaforliket og et sterkere sosialt sikkerhetsnett.

Norsk Industri kaller statsbudsjettet for ekspansivt- Det brukes 3,0 prosent av oljefondet, jf handlingsregelen og oljepengene utgjør nå 6,4 prosent av trend-BNP – opp fra 5,8 prosent i år.
- Fra industriens ståsted er vi primært opptatt av effekten på kronekursen og arbeidsmarkedet når vi vurderer oljepengebruken, sier Knut E. Sunde, bransje og industripolitisk direktør i Norsk Industri i en første kommentar.

Les mer på Norsk Industris nettsider

Bottom