Vel gjennomført Energidag

Gjennom Energidagen er ingeniørstudentene ved HiT blitt mer kjent med mulighetene i olje og gassnæringen i regionen. 

Nærmere 200 studenter og representanter fra næringsliv og akademia var tilstede under Energidagen på Høgskolen i Telemark. Målsettingen var å bringe sammen fremtidens ingeniører og matche disse med olje og gass næringens behov i regionen. Gjennom spennende forelesninger hvor blant annet Kongsberg gruppen, Statoil og Vard redegjorde for deres forretningsområder og hva slags arbeidskraft de trenger fremover, fikk studentene gode råd på veien på hvordan de burde bruke studietiden best mulig for å bli attraktive jobbsøkere.

I pausene hadde studentene og deltagerne mulighet til å bli mer kjent med rundt 20 olje/gass bedrifter som hadde stand i glassgaten. Dette er et viktig arrangement hvor næringen viser hva slags muligheter det er for ingeniørene i vårt fylke, sier styreformann i Telemark Offshore, Arnt Helge Hauglid. Intsok og Norsk Industri viste i foredragene til at ryktene om at det norske oljeeventyret er på hell er sterkt overdrevet. Norge har oljereserver som tilsvarer minst 50års videre drift, og verdens totale enegibehov ifht befolkningsvekst fører til at fortsatt oljeutvinning er helt nødvendig for å dekke energibehovet. Utfordringen fremover ligger å gjøre utvinningen så effektiv og miljøvennlig som mulig. Og det er her studentene spiller en viktig rolle når de kommer ut i arbeidslivet.

Arrangementet var arrangert av Telemark Offshore, Høgskolen i Telemark, Norsk industri og Norsk olje og gass.

Bottom