Hvorfor bli medlem?

Hvorfor bli medlem i Telemark Offshore:
 
-  Økt kontaktnett innenfor næringslivet og politiske miljøer i Telemark
-  Invitasjoner til spennende og aktuelle møteplasser
-  Økt profilering både internt i nettverket og utenfor
-  Deltakelse i aktuelle prosjekter
-  Business to Business muligheter
-  Mest mulig verdi av medlemskapet får du ved aktiv deltakelse                                                                                                                                                                                                        

Bottom