Om oss

Telemark Offshore er en tverrfaglig, frittstående interesseorganisasjon for virksomheter i Telemark som arbeider innenfor offshore området.  

Telemark Offshore (TO) er en non-profit organisasjon som er etablert i samarbeid med offentlige myndigheter og industribedrifter innenfor olje- og gass sektoren.

Deltagerdrevet

Nettverket er deltagerdrevet og organisert som en medlemsorganisasjon med  styre og sekretariat. TO samarbeider nært med Innovasjon Norge, Telemark fylkeskommune, Høgskolen i Telemark og andre relevante teknologiske miljøer og nettverk.

Tiltrekke nye markeder

TO jobber strategisk for å tiltrekke nye prosjekter og markedsmuligheter. Å forbedre deltagerbedriftenes evne til å konkurrere i et internasjonalt marked er et mål.  

Samarbeid og kompetanse

TO skal bidra til å skape utvikling og bygge rett kompetanse gjennom å finne muligheter for samarbeid  og  ”win-win”  for deltagerne i nettverket.

Synliggjøre

TO skal synliggjøre medlemsbedriftene og bidra til at den enkelte bedrift øker sin verdiskaping.

Bottom