Infomateriell

 

Se også utskriftsvennlig versjon

Telemark Offshore Brosjyre

Presentasjoner fra Supply Chain Fagdagen, og det utvidete årsmøtet i TO, ligger til fri nedlasting under.

I høst 2013 var Terje Riis-Johansen og Arnt Helge Hauglid, styreformann i Telemark Offshore i Stavanger for å lokke til seg petroleumsindustrien til Telemark. Stavanger Aftenblad traff oljemisjonærene. Se artikkel i industribilaget, 29.nov13.

Se artikkelen Telemark's Oil related Businesses - An untapped resource for the oil and gas industry , side 205 i Scandinavian Oil&Gas Magazine , August 2013. 

Her finner du rapporten «Industribyggerne: Norsk olje- og gassnæring ut med havet og mellom bakkar og berg».

Se presentasjoner fra Subsea Valley Konferansen 2013.  

Bottom