Kontakt oss

Irene siljan Vestby, DAGLIG LEDER

Irene siljan Vestby tiltrer stillingen som daglig leder i Telemark Offshore fra 01.01.2016. Stillingen innebærer et koordinatoransvar for et samarbeidsprosjekt mellom Telemark Offshore og nettverkene IndustriClusteret Grenland (ICG) og Samarbeidende Teknologibedrifter i Grenland (STIG). Irene kommer fra stillingen som daglig leder i Visit Telemark, og har tidligere jobbet i mange år som bedriftsrådgiver og partner i konsulentfirmaet Kaizen med kompetanse- og produktutvikling, nettverksbygging, prosjektledelse, markedsføring, analyse- og utredningsarbeid, undervisning m.m.  for reiselivet både i Telemark og på nasjonalt nivå.

Telefon: 95 23 17 06

Frank T. Ellingsen, Prosjektleder

Frank T. Ellingsen kommer inn som fagansvarlig. Frank har lang fartstid innenfor bransjen og har hatt ledende stillinger både fra Hydro, Agility Group (Grenland Group) og de siste årene CO2 Teknologisenter Mongstad. Frank bringer med seg lang erfaring og høy kompetanse om olje og gass næringen og har mange års erfaring inn mot FoU miljøene, nasjonalt og internasjonalt, som er og blir viktigere og viktigere for oss i Telemark Offshore.

Telefon: 90 54 75 05

TRYGVE RINDE, DAGLIG LEDER I ACONA FLOW TECHNOLOGY AS. STYRELEDER

Med virkning fra 3. Juni overtok Trygve Rinde, daglig leder i Acona Flow Technology AS i Porsgrunn som styreleder TELEMARK OFFSHORE. Trygve har lang og bred erfaring fra den operative delen av offshore næringen. 

Telefon: 99 15 23 89

Telemark Offshore Nettverk

Besøksadresse: 

Telemark Offshore
Klostergata 33
3732 Skien

Tel. 95 23 17 06

kontakt@telemarkoffshore.no

Bottom