Vedtekter

§ 1 Formål : Telemark Offshore er en tverrfaglig, frittstående interesseorganisasjon for virksomheter i Telemark som arbeider innenfor offshore området.  Telemark Offshore skal synliggjøre medlemsbedriftene og bidra til at den enkelte bedrift skal øke sin verdiskaping. 

Telemark Offshore er en deltager drevet forening av virksomhetene som til enhver tid betaler deltageravgift. Nye deltagere godkjennes av styret. 

Styret, i tett samarbeid med sekretariatet, har ansvar for strategisk og operativ drift. Arbeidsgrupper etableres etter behov. 

Telemark Offshore samarbeider med andre som kan bidra til å oppnå formålet. 

Årsmøtet holdes hvert år i mai måned. Årsmøtet er Telemark Offshores høyeste myndighet.

Bottom