Prosjekter

Prosjektene skal bidra til suksess for bedriftene i Telemark Offshore.

Utvikle produkter og tjenester med satsing på teknologi- og forskning. 

Finne mulighetene for at bedrifter kan samarbeide, to eller flere, på anbud og leveranser. 

Jobbe aktivt og strategisk med å øke fokus på utdanning innenfor fagfelt som industri, engineeringselskap, forskning og utviklingsmiljø etterspør.

Skape gode arenaer for samarbeid og utvikling mellom bedriftene og andre offshore og subsea nettverk i Norge.

Kontakt kompetansemeglerne i VRI Telemark for råd og bistand til idéutvikling og prosjektetablering, Jørgen Nyhus i NORNER. 

Etablering av nye offshore og subsea aktører i Telemark. 

Bottom