Prosjektmidler

Kontakt kompetansemeglerne i VRI Telemark for råd og bistand til idéutvikling og prosjektetablering, Jørgen Nyhus i NORNER. 

Kontakt

Trenger du råd og bistand til idéutvikling og prosjektetablering?

Snakk med kompetansemeglerne i VRI Telemark Thor.Kamfjord@norner.no   eller  Jorgen.Nyhus@norner.no.

Er du en liten, eller mellomstor bedrift?  Jobber du med sikkerhet i petroleumsvirksomheten?  Nå har du mulighet til å få støtte til innovative prosjekter fra Forskningsrådet. Støtter inntil 50 % av prosjektkostnadene gitt at prosjektet inneholder forskning. Søknadsfrist 16.oktober 2013.

MAROFF inviterer bedrifter til å fremme forslag til Innovasjonsprosjekter i næringslivet! Søknadsfrist 16.10.2013.

PETROMAKS2 ønsker å hjelpe små og mellomstore bedrifter til å løfte frem spennende idéer til større innovasjonsprosjekter! Løpende søknadsbehandling!

Bottom