20 millioner til innovasjon innen helse, arbeidsmiljø og sikkerhet i petroleumsvirksomheten

Er du en liten, eller mellomstor bedrift?  Jobber du med sikkerhet i petroleumsvirksomheten?  Nå har du mulighet til å få støtte til innovative prosjekter fra Forskningsrådet. Støtter inntil 50 % av prosjektkostnadene gitt at prosjektet inneholder forskning. Søknadsfrist 16.oktober 2013.

  

Typiske innovasjonsområder er:

  • ·         Sikkerhetsteknologi
  • ·         Preventivt utrustning
  • ·         Risikostyring og analyseverktøy
  • ·         Barrierer
  • ·         Situasjonsbevissthet

 

Søknadsfrist 16. oktober

 

Klikk her for å komme til utlysningen i PETROMAKS 2.

 

 

Beste hilsen

 

Espen Forsberg Holmstrøm

Adviser

The Division for Energy, Resources and the Environment

The Research Council of Norway

Office: + (47) 22 037 493

Mobile: + (47) 47 302 302

Bottom