MAROFF Innovasjonsprogram

MAROFF inviterer bedrifter til å fremme forslag til Innovasjonsprosjekter i næringslivet! Søknadsfrist 16.10.2013.

Innovasjonsprogrammet MAROFF

støtter forskning og kunnskapsutvikling som skal bidra til innovasjon og miljøvennlig verdiskaping i de maritime næringer i Norge.

 

MAROFF skal bidra til å realisere Regjeringens maritime strategi for fremme av innovasjon og miljøvennlig verdiskaping i de maritime næringer. Programmet skal bidra til at maritime bedrifter og forskningsmiljøer videreutvikler sine kunnskapsmessige fortrinn, og støtter prosjekter som er innrettet mot de forskningsutfordringer som er nødvendige for å realisere de tre sentrale innovasjonsområdene

 

  • Miljø
  • Avansert logistikk og transport
  • Krevende miljøvennlige maritime operasjoner.

 

Målgruppene for MAROFF

er rederinæringen, verftsindustrien, tjenesteleverandører og utstyrsleverandører til alle typer fartøy og til havbruksanlegg.

MAROFF støtter også kompetanseoppbygging i forskningsmiljøer på teknologiske og samfunnsvitenskapelige tema av betydning for den maritime virksomheten i Norge.

MAROFF inviterer også til forprosjektene som leder fram til en søknad mot et Innovasjonsprosjekt i næringslivet i MAROFF eller en prosjektsøknad til ERA-Net MARTEC II.

 

http://www.forskningsradet.no/no/Utlysning/MAROFF/1253985765932?lang=no

Kontakt

Hvis deltakere i TO trenger råd og bistand til idéutvikling og prosjektetablering, så kan kompetansemeglere i VRI Telemark kontaktes:

 

Thor.Kamfjord@norner.no

Jorgen.Nyhus@norner.no

Bottom