PETROMAKS2 Innovasjonsprosjekter

PETROMAKS2 ønsker å hjelpe små og mellomstore bedrifter til å løfte frem spennende idéer til større innovasjonsprosjekter! Løpende søknadsbehandling!

Forprosjekter i tidlig fase

Intensjonen med forprosjektordningen er å støtte prosjekter i en tidlig fase, hos små og mellomstore bedrifter. Det kortsiktige målet er at aktiviteten i forprosjektet skal føre til en søknad om innovasjonsprosjekt i PETROMAKS2.

SMB bedrifter

Forprosjekt kan kun søkes av små og mellomstore bedrifter (SMB).

 

Starten på et utviklingsløp

Forprosjektet skal være starten på et lengre utviklingsløp med forskning og teknologiutvikling. Forprosjektene skal derfor ha en iboende vitenskapelig usikkerhet. Forprosjekter med mål om å bygge opp under ren produktutvikling vil ikke være målgruppen til ordningen.

 

Temaområder

Det er mulig å søke om støtte til prosjekter innenfor følgende temaområder:

 

  • Tema1: Energieffektiv og miljøvennlig bærekraftig teknologi
  • Tema2: Leting og økt utvinning
  • Tema3: Kostnadseffektiv boring og intervensjon
  • Tema4: Fremtidens teknologi for produksjon, prosessering og transport
  • Tema5: Forebygging av storulykker, arbeidsbetinget sykdom og skader i petroleumsvirksomheten

 

http://www.forskningsradet.no/no/Utlysning/PETROMAKS2/1253984622756/p1173268235938?progId=1253978200185&visAktive=true

 

Kontakt

Hvis deltakere i TO trenger råd og bistand til idéutvikling og prosjektetablering, så kan kompetansemeglere i VRI Telemark kontaktes:

 

Thor.Kamfjord@norner.no

Jorgen.Nyhus@norner.no

Bottom